Magiszteri képzés

TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet tanárképzésre az O.M. 4139/2022 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: a II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: mestreképzős hallgatók, akik tanulmányaik elvégzése után középiskolában szeretnének tanítani.

A képzés formája: 2 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak

2023. szept. 11 - szept. 21., 13.00 óra

Felvételi időpont

2023. szept. 22., 09.00 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

                   - Falus, Iván (szerk). (1998). Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemz. Tankvk

           

 Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  1.   Licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) hitelesített másolata

  2. . Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă/supliment la diplomă) hitelesített másolata

  3. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás hitelesített másolata

  4. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonatának (foaie matricolă) hitelesített másolata

  5. . Mesteri képzést igazoló oklevél hitelesített másolata

  6. . A születési/házassági bizonyítvány másolata

  7. . A személyi igazolvány egyszerű másolata

  8. . Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, vagy egyéb olyan betegségben, amely alkalmatlanná tenné az oktatói hivatás gyakorlására.

  9. . Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-ma-2023.doc

  10.  Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

 

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 4139/2022 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak

2023. szept. 11 - szept. 21., 13.00 óra

Felvételi időpont

2023. szept. 22., 09.00 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

                  - Falus, Iván (szerk). (1998). Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemz. Tankvk

                      

Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített másolata

2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – hitelesített másolata

3. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás hitelesített másolata

4. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonatának (foaie matricolă) hitelesített másolata

5.Mesteri képzést igazoló oklevél hitelesített másolata.

6. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata

7. A személyi igazolvány egyszerű másolata

8. Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-pgma-2023.doc

9. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, vagy egyéb olyan betegségben, amely alkalmatlanná tenné az oktatói hivatás gyakorlására.

10. Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

 

 

forrás: nti.partium.ro