Magiszteri képzés

TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet tanárképzésre az O.M. 3850/2017 rendelete és annak 4129/2018-as számú kiegészítése alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: a II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: mestreképzős hallgatók, akik tanulmányaik elvégzése után középiskolában szeretnének tanítani.

A képzés formája: 2 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak

2019. szept. 27 -okt. 10.

 

Felvételi időpont

2019. október 11., 12 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

                    1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

                    2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

 Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1.   Eredeti licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă), valamint annak egyszerű fénymásolata

 2. . Eredeti törzskönyvi kivonat (foaie matricolă/supliment la diplomă), valamint annak egyszerű fénymásolata

 3. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás, valamint annak egyszerű fénymásolata

 4. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonata (foaie matricolă), valamint annak egyszerű fénymásolata

 5. . A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata

 6. . A személyi igazolvány egyszerű másolata

 7. . Elérhetőség (telefonszám, emailcím)

 8. . Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

 9. . A4-es dosszié

 10.  Vizsgadíj befizetését igazoló számla – 50 RON

 11. . Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető

 12.  Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

 

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017 rendelete és annak 4129/2018-as számú kiegészítése alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak

2019. szept. 27 -okt. 10.

 

Felvételi időpont

2019. október 11., 12 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

                       1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

                       2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata

2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata

3. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás, valamint annak egyszerű fénymásolata

4. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonata (foaie matricolă), valamint annak egyszerű fénymásolata

5. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata

6. A személyi igazolvány egyszerű másolata

7. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)

8. A4-es dosszié

9. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető

10. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

11. Vizsgadíj befizetését igazoló számla – 50 RON

12. Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

 

 

forrás: nti.partium.ro