Bemutatás

BA szinten 3 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel

MA szinten 2 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel

Posztgraduális 1 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel


A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárképző Intézete alapfokú és elmélyítő szintű tanárképzést működtet azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es, illetve II-es szintű pedagógiai modulra, valamint posztrgraduális képzést biztosít mindazoknak, akik egyetemi tanulmányaik befejeztével szeretnének pedagógusi pályára lépni.

Cél: az I-es és II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificate de absolvire, nivelul I., II.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton (I. szint), 1 év posztgraduális képzés (I.szint) és 2 év nappali tagozaton (II. szint).


Mit tanulhatsz?

Kötelező tárgyak: pszichológia, fejlődéslélektan, pedagógia, szakmódszertanok, pedagógiai gyakorlat.

Választható tárgyak: alternatív pedagógiák, iskolai tanácsadás, interkulturális nevelés stb.

Hogyan tovább?

Olyan szakembereket képzünk, akik megállják helyüket a mindennapi iskolai munkában, akik olyan pedagógia-módszertani ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket képesek a tanításban is hatékonyan alkalmazni.

A felvételi egy interjúból áll, ahol főként azt mérjük, milyen mértékben alkalmas a jelentkező a pedagógusi munkára.


További információk

E-mail: partiumdpp@gmail.com

Honlapunk: http://www.partium.ro – Bölcsészettudományi Kar – Tanárképző Intézet


Fogadóórák

II. félév

Dr. Balla Annamária

Csütörtök 11 óra, L.Zs. tanári szoba

Dr. Fodor László

Péntek 13 óra, L.Zs. tanári szoba

Dr. Magyari Sára

Csütörtök 16 óra, L.Zs. tanári szoba