Bemutatás

BA szinten 3 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel

MA szinten 2 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel

Posztgraduális 1 éves képzés (BA, illetve MA), nappali tagozaton, tandíjas helyekkel


A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete alapfokú és elmélyítő szintű tanárképzést működtet azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es, illetve II-es szintű pedagógiai modulra, valamint posztrgraduális képzést biztosít mindazoknak, akik egyetemi tanulmányaik befejeztével szeretnének pedagógusi pályára lépni.

Cél: az I-es és II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificate de absolvire, nivelul I., II.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton (I. szint), 1 év posztgraduális képzés (I.szint) és 2 év nappali tagozaton (II. szint).


Mit tanulhatsz?

Kötelező tárgyak: pszichológia, fejlődéslélektan, pedagógia, szakmódszertanok, pedagógiai gyakorlat.

Választható tárgyak: alternatív pedagógiák, iskolai tanácsadás, interkulturális nevelés stb.

Hogyan tovább?

Olyan szakembereket képzünk, akik megállják helyüket a mindennapi iskolai munkában, akik olyan pedagógia-módszertani ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket képesek a tanításban is hatékonyan alkalmazni.

A felvételi egy interjúból áll, ahol főként azt mérjük, milyen mértékben alkalmas a jelentkező a pedagógusi munkára.


További információk

E-mail: partiumdppd@partium.ro

Honlapunk: http://www.partium.ro – Neveléstudományi Intézet - Tanárképző Intézet