Alapképzés

TANÁRKÉPZÉS ALAPSZAKON

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017-es rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton.

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton.

 

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.

Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. 1 db. irattartó;
 2. beiratkozási kérvény – a nyomtatvány a titkárságon igényelhető;
 3. keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);
 4. személyi igazolvány másolata;
 5. vizsgadíj befizetését igazoló számla – 50 RON;
 6. a felvételi díj alól mentességet igénylők számára a következő iratok egyike szükséges: halotti bizonyítvány másolata, félárvák és árvák esetében gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ott nevelkedtek.

 

felveteli-ba-2018-hir.doc

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS

 

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017-es rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

 

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.

Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata
 2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata
 3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata
 4. A személyi igazolvány egyszerű másolata
 5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)
 6. A4-es dosszié
 7. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető

felveteli-pg-ba-2018-hir.doc

forrás: nti.partium.ro