Alapképzés

TANÁRKÉPZÉS ALAPSZAKON

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet alapfokú képzésre az O.M. 4139/2022 rendelet alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton.

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak: 2023. szeptember 11 - szeptember 20., 13.00 óra

Felvételi időpont: 2023. szeptember 21., 14.00 óra

 Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

-         beiratkozási kérvény – beiratkozasi-lap-ba-2023.doc

-         igazolás aktív hallgatói jogviszonyról (nem PKE hallgatók esetében)

-         keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);

-         személyi igazolvány másolata;

-        pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, vagy egyéb olyan betegségben, amely alkalmatlanná tenné az oktatói hivatás gyakorlására.

 

 

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 4139/2022 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak: 2023. szeptember 11 - szeptember 20., 13.00 óra

Felvételi időpont: 2023. szeptember 21., 14.00 óra

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.

 Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. Eredeti licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă), hitelesített másolata

2. Eredeti törzskönyvi kivonat (foaie matricolă), hitelesített másolata

3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata

4. A személyi igazolvány egyszerű másolata

5. Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-pgba-2023.doc

6. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, vagy egyéb olyan betegségben, amely alkalmatlanná tenné az oktatói hivatás gyakorlására.

7. Külföldi oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (román állampolgár esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgár esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

 

forrás: nti.partium.ro