Záróvizsga

Záróvizsga (2023-2024 tanév)

módszertan 

Alapképzésen részt vevő diákok részére

I. szint (alapképzés, posztgraduális képzés)

A pedagógiai modul I. szintjének záróvizsgája (BA és posztgraduális szinten is) egy portfólió elkészítéséből és ennek bemutatásából áll.

A portfólió tartalma

Monoszak:

 • három óravázlat (lecketerv);
 • két felmérő és a hozzájuk tartozó javítókulcsok (egy szummatív és egy formatív);
 • 4–5 oldalas esszé, melynek témáját a tanárképzés I. szintjének tantárgyai alapján szabadon választja meg a hallgató;
 • 5 megfigyelési lap a pedagógiai gyakorlat alapján.

Dupla szak:

 • két-két óravázlat (lecketerv);
 • két felmérő és a hozzájuk tartozó javítókulcsok (egy szummatív és egy formatív);
 • 4–5 oldalas esszé, melynek témáját a tanárképzés I. szintjének tantárgyai alapján szabadon választja meg a hallgató;
 • 3-3 megfigyelési lap a pedagógiai gyakorlat alapján.

Megjegyzések

 1. A portfolió első oldala a fedőlap, ezt követi a tartalomjegyzék a 3. Cikkben megadott követelményekkel.
 2. A dokumentumokat olyan nyelven kell elkészíteni, amelyen a hallgató várhatóan tanítani fog.
 3. A portfólió bemutatása magyar nyelven zajlik.
 4. A dokumentumok formátuma:
  1. Lapméret:  A4
  2. betűtípus: Times New Roman
  3. betűméret: 12
  4. sorköz: 1,5
  5. Lapszél 2 cm job oldal, 2,5 cm bal oldal;
  6. Oldalszámozás: második oldaltól kezdődően.

 

 1. Az esszé formtuma
 1. 4 - 5 oldal, A4 (körülbelül 1300-1700 szó), irodalomjegyzék nélkül;
 2. Cím és alcímek– Font Times New Roman, 14pontos, félkövér;
 3. A szöveg a helyesírási és nyelvtani szabályok betartásával történik

 

 1. Az esszé struktúrája:
 1. Az első oldalon szerepel az esszé címe, a szerző neve, és a tanulmányi program neve,
 2. Kivonat (körülbelül 150/200 szó) – a dolgozat témájának rövid leírása, a célkitűzések meghatározása, a tartalom rövid bemutatása, a fő végkövetkeztetések;
 3. Bevezetés:
  • A téma bemutatása, tágabb kontextusba helyezés, témaválasztás indoklása, a tudomány főbb információi a területről;
  • Kutatási kérdések, célkitűzések és hipotézis megfogalmazása, a lutatási módszer bemutatása – a kutatás célkitűzése függvényében határozzuk meg a hipotézist (a hipotézis a kutatási kérdésre várt válasz);
  • Az elméleti háttér bemutatása;
  • A kutatási módszertan ismertetése;
  • A várt kutatási eredmények ismertetése;
 4. Tartalom (megvitatás) – a kutatás és/vagy az elemzés valamint bemutatása;
 5. Konklúziók – az elemzés eredményeinek, valamint a kutatás lehetséges folytatásának bemutastása.
  • Ajánlott, hogy a bevezetés, a tartalom és a következtetések között összefüggés legyen.;
 6. Irodalomjegyzék – Legalább 5, a szövegben használt irodalmi forrás, - az APA-szabványoknak megfelelően a Hivatkozások végén található..

 

(7) A záróvizsga átlaga: legalább 6,00-os.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • iratkozási típuskérvény;
 • az iratkozást megelőzően a partiumdppd@partium.ro e-mail címre megküldött portfólió, pdf formátumban[1];
 • a tanárképzés teljes tandíjának kifizetését igazoló számla fénymásolata;
 • plágiumellenőrző szoftver használatát igazoló jelentés – az esszét záróvizsga előtt, kérjük a könyvtárban, a plágiumellenőrző szoftverrel ellenőriztetni.

Időpontok

Iratkozás: 2024. május 27. – június 6. között (június 6-án 8-15 óra között)

A záróvizsga időpontja: 2024. június 7., 9 óra

Vizsgabizottság

Elnök: a Tanárképző Intézet vezetője

Tagok: a tanulmányi program két oktatója

 

 

a-nevelestudomanyi-intezet-zarovizsga-modszertana-2023-24.docx

fedolap-hu-2024.docx

fedolap-eng-2024.docx

fedolap-ger-2024.docx

A pedagógiai modul II. szintjének záróvizsgája egy portfolió elkészítéséből és ennek bemutatásából áll.

A portfólió tartalma

három óravázlat (lecketerv);

két felmérő és a hozzájuk tartozó javítókulcsok (egy szummatív és egy formatív);

4–5 oldalas esszé, melynek témáját a tanárképzés II. szintjének tantárgyai alapján szabadon választja meg a hallgató.

 

Megjegyzések

 1. A portfolió első oldala a fedőlap, ezt követi a tartalomjegyzék a 3. Cikkben megadott követelményekkel.
 2. A dokumentumokat olyan nyelven kell elkészíteni, amelyen a hallgató várhatóan tanítani fog.
 3. A portfólió bemutatása magyar nyelven zajlik.
 4. A dokumentumok formátuma:
  1. Lapméret:  A4
  2. betűtípus: Times New Roman
  3. betűméret: 12
  4. sorköz: 1,5
  5. Lapszél 2 cm job oldal, 2,5 cm bal oldal;
  6. Oldalszámozás: második oldaltól kezdődően.

 

 1. Az esszé formtuma
 1. 4 - 5 oldal, A4 (körülbelül 1300-1700 szó), irodalomjegyzék nélül;
 2. Cím és alcímek– Font Times New Roman, 14pontos, félkövér;
 3. A szöveg a helyesírási és nyelvtani szabályok betartásával történik

 

 1. Az esszé struktúrája:
 1. Az első oldalon szerepel az esszé címe, a szerző neve, és a tanulmányi program neve,
 2. Kivonat (körülbelül 150/200 szó) – a dolgozat témájának rövid leírása, a célkitűzések meghatározása, a tartalom rövid bemutatása, a fő végkövetkeztetések;
 3. Bevezetés:
  • A téma bemutatása, tágabb kontextusba helyezés, témaválasztás indoklása, a tudomány főbb információi a területről;
  • Kutatási kérdések, célkitűzések és hipotézis megfogalmazása, a lutatási módszer bemutatása – a kutatás célkitűzése függvényében határozzuk meg a hipotézist (a hipotézis a kutatási kérdésre várt válasz);
  • Az elméleti háttér bemutatása;
  • A kutatási módszertan ismertetése;
  • A várt kutatási eredmények ismertetése;
 4. Tartalom (megvitatás) – a kutatás és/vagy az elemzés valamint bemutatása;
 5. Konklúziók – az elemzés eredményeinek, valamint a kutatás lehetséges folytatásának bemutastása.
  • Ajánlott, hogy a bevezetés, a tartalom és a következtetések között összefüggés legyen.;
 6. Irodalomjegyzék – Legalább 5, a szövegben használt irodalmi forrás, - az APA-szabványoknak megfelelően a Hivatkozások végén található..

 

(7) A záróvizsga átlaga: legalább 6,00-os.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • iratkozási típuskérvény;
 • az iratkozást megelőzően a partiumdppd@partium.ro e-mail címre megküldött portfólió, pdf formátumban[2];
 • a tanárképzés teljes tandíjának kifizetését igazoló számla fénymásolata;
 • plágiumellenőrző szoftver használatát igazoló jelentés – az esszét záróvizsga előtt, kérjük a könyvtárban, a plágiumellenőrző szoftverrel ellenőriztetni.

Időpontok

Iratkozás: 2024. május 27. – június 5. között (június 5-én 8-15 óra között)

A záróvizsga időpontja: 2024. június 6., 9 óra

Vizsgabizottság

Elnök: a Tanárképző Intézet vezetője

Tagok: a tanulmányi program két oktatója

 

 

 A záróvizsga értékelési szempontjai

I. szint – monoszak (BA, PG)

 

Portfólió (70 pont), szóbeli védés (20 pont):

Lecketervek (fejléc és óra momentumai, 5-5 pont x 3)

30 pont

Szummatív felmérő (szummatív jellegű változatos feladatok)

6 pont

A szummatív felmérőhöz kapcsolódó részletes javítókulcs

6 pont

Formatív felmérő (formatív jellegű változatos feladatok)

6 pont

A formatív felmérőhöz kapcsolódó részletes javítókulcs

6 pont

Megfigyelési lapok (1,2 pont laponként)

6 pont

Esszé (témaválasztás 3 pont, kidolgozás 5 pont, szerkesztés 2 pont)

10 pont

Bemutató

10 pont

Védés (kérdésekre adott válaszok)

10 pont

Hivatalból

10 pont

ÖSSZESEN

100 pont

 

I. szint – duplaszak (BA, PG)

 

Portfólió (70 pont), szóbeli védés (20 pont):

Lecketervek (fejléc és óra momentumai, 5-5 pont x 4)

40 pont

Szummatív felmérő (szummatív jellegű változatos feladatok)

4 pont

A szummatív felmérőhöz kapcsolódó részletes javítókulcs

4 pont

Formatív felmérő (formatív jellegű változatos feladatok)

4 pont

A formatív felmérőhöz kapcsolódó részletes javítókulcs

4 pont

megfigyelési lapok (0,66 pont laponként)

4 pont

Esszé (témaválasztás 3 pont, kidolgozás 5 pont, szerkesztés 2 pont)

10 pont

Bemutató

10 pont

Védés (kérdésekre adott válaszok)

10 pont

Hivatalból

10 pont

ÖSSZESEN

100 pont

 

II. szint (MA, PG)

 

Portfólió (70 pont), szóbeli védés (20 pont):

Lecketervek (fejléc és óra momentumai, 5-5 pont x 3)

30 pont

Szummatív felmérő (szummatív jellegű változatos feladatok)

10 pont

A szummatív felmérőhöz kapcsolódó részletes javítókulcs

  5 pont

Formatív felmérő (formatív jellegű változatos feladatok)

10 pont

A formatív felmérőhöz kapcsolódó részletes javítókulcs

  5 pont

Esszé (témaválasztás 3 pont, kidolgozás 5 pont, szerkesztés 2 pont)

10 pont

Bemutató

10 pont

Védés (kérdésekre adott válaszok)

10 pont

Hivatalból

10 pont

ÖSSZESEN

100 pont

 

 

Dr. Borbely Iuliana

intézetvezető

a-nevelestudomanyi-intezet-zarovizsga-modszertana-2023-24.docx

fedolap-hu-2024.docx

fedolap-ger-2024.docx

fedolap-eng-2024.docx

 


[1] A vizsga napján a hallgató magával hozza a portfólió nyomtatott változatát is, a bemutatás végeztével ezt visszakapja.