Felvételi

Tájékoztató tanárképzésre jelentkező hallgatók számára

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet alapfokú képzésre az O.M. 5745/13.09.2012 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton.

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2017. október 2–14. között, a Tanárképző Intézet titkárságán, naponta 9 és 15 óra között.

Felvételi idpőntja: 2017. október 18., 16 óra

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.

 Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

-         1 db. irattartó;

-         beiratkozási kérvény – a nyomtatvány a titkárságon igényelhető;

-         keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);

-         személyi igazolvány másolata;

-         vizsgadíj befizetését igazoló számla – 50 RON;

-         a felvételi díj alól mentességet igénylők számára a következő iratok egyike szükséges: halotti bizonyítvány másolata, félárvák és árvák esetében gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ott nevelkedtek.

 

TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet tanárképzésre az O.M. 5745/13.09.2012 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: a II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: mestreképzős hallgatók, akik tanulmányaik elvégzése után középiskolában szeretnének tanítani.

A képzés formája: 2 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2017. október 2-13. között, a Tanárképző Intézet titkárságán, naponta 9 és 15 óra között. Október 13-án 12 óráig fogadjuk el a beiratkozásokat.

Felvételi időpontja: 2017. október 13., 13 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai

képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi

interjúra:

1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete

pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

 Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata

2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata

3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata

4. A személyi igazolvány egyszerű másolata

5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)

6. A4-es dosszié

7. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető